Aj v roku 2020 sa traja pedagogickí zamestnanci zúčastnili vzdelávania „Život mladých pod kontrolou“. Tento projekt realizovala Nadácia pre deti Slovenska a bola podporená Johnson Controls International v Nadácii Pontis.

 

Z finančných zdrojov získaných na realizáciu projektu sme sa rozhodli vybudovať pre žiakov vyvýšené záhony, pomocou ktorých sme chceli žiakom školy zabezpečiť vzdelávanie formou zážitkového učenia. Počas letnej školy sa nám podarilo zrealizovať prvé aktivity na rozvoj sociálno – finančnej gramotnosti. Žiaci absolvovali športové dopoludnie, boli sme na výlete v „rozprávkovom lese“ a hľadali sme poklad na Bytčianskom zámku. Žiaci školského internátu v jedno popoludnie pripravili „ovocné dobroty“ pre svojich kamarátov. Predtým urobili nákup potravín, pri ktorom museli preukázať svoje znalosti z finančnej gramotnosti a matematiky. V septembri, keď nastúpili žiaci do školy čakalo ich na školskom dvore prekvapenie – nové „vyvýšené záhony“. Keďže sme nestihli na jar nasiať semienka ani nasadiť sadenice, ktoré by nás v jeseni obdarili  úrodou, rozhodli sme sa so žiakmi vyzdobiť si tieto záhony úrodou zo školského pozemku či z domácej úrody. Žiaci prípravných ročníkov a prvého – tretieho ročníka A variantu ako aj trieda B1 ukázali svoje schopnosti na hodinách pracovného vyučovania a výtvarnej výchovy. Čo sa im nepodarilo dopestovať, vlastnoručne nakreslili či vyrobili. Starší žiaci vyzdobili vyvýšené záhony tekvicami, zeleninou a výrobkami z odpadového materiálu. Žiaci školského internátu skrášlili záhony aj farebnými vresmi a tak záhony nezívali prázdnotou. Či sme boli dostatočne usilovní posúďte sami.

                                    Mgr. Valéria Kuceljová, Bc. Mária Chabadová a Michaela Belúchová