"My cvičíme radi, veď chceme byť zdraví"... spievajú si žiaci z prípravných ročníkov.

Že je tomu naozaj tak, sa môžete sami presvedčiť a pozrieť si fotky v priloženej prezentácii.

Mgr. Martina Kurejová Melocíková